Feb 28, 2011

on Leave a Comment

Kỷ Niệm 1310 Năm Ngày Sinh Nhà Thơ Lý Bạch


Hôm nay trang chủ Google Hongkong cho đăng logo kỷ niệm 1310 năm ngày sinh nhà thơ thời Đường Lý Bạch ( 701- 762).

0 Nhận xét:

Post a Comment